KYMVIET NHẬN GIẢI THƯỞNG DNXH CÓ YẾU TỐ HÒA NHẬP CAO 2016
KYMVIET NHẬN GIẢI THƯỞNG DNXH CÓ YẾU TỐ HÒA NHẬP CAO 2016
09 Nov
0

KYMVIET NHẬN GIẢI THƯỞNG DNXH CÓ YẾU TỐ HÒA NHẬP CAO 2016

Đăng bởi: OCC Lượt xem: 614


Giải thưởng " DNXH có yếu tố hòa nhập cao 2016 nhằm tuyên dương những thành tích của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam trong việc thực hiện chính sách hòa nhập và đa dạng trong mọi hoạt động như đã được nêu bật trong cuốn sách " Điển hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam" . Theo đó, các yếu tố cần được quan tâm chính là: 

- Tuổi tác

- Tình trạng khuyết tật

- Chuyển giới

- Hôn nhân có đăng ký và hôn nhân không có đăng ký

- Thai kỳ và thai sản

- Chủng tộc

- Tôn giáo và tín ngưỡng

- Giới tính

- Xu hướng tình dụcKymviet là DNXH còn non trẻ